หลักสูตรอบรม
The Big Blue Ocean รุ่นที่ 2

รับสมัครถึง 19 มิ.ย. 66 เท่านั้น
(รับจำกัดเพียง 40 ท่าน)

หลักสูตรอบรม Digital Transformation 13 สัปดาห์
หลักสูตรที่จะเตรียมพร้อมผู้บริหารให้พร้อมนำองค์กร
สู่ยุคดิจิทัลผ่านการเรียนรู้แนวคิด กลยุทธ์และประสบการณ์ตรง
จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เริ่มอบรม

18 สิงหาคม - 1 ธันวาคม 2566

(ทุกวันศุกร์ 12.00-18.30 น.)

สถานที่อบรม

โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรอบรม

140,000 บาท

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางดูงานต่างประเทศ)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

  • เจ้าของกิจการ หรือทายาทธุรกิจ SME ขนาดกลาง (รายได้ 50 ล้านบาทขึ้นไป) หรือธุรกิจขนาดใหญ่
  • อายุ 25- 48 ปี
  • สนใจในการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้พัฒนาองค์กร
ใบสมัคร BBO รุ่น 2
ถึง 19 มิ.ย. 2566
ข้อมูลส่วนตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกุลเชษฐ์ เสงี่ยมพงษ์
โทร: 081-994-9000
คุณภัทรฤทัย ธนมนขจรภัทร
โทร: 089-365-5962
ปิตินันท์ ปัญญาศรีวินิจ
โทร: 083-719-4157
contact@bigblueocean.co
สมัคร BBO รุ่น 2
2022. Bigblueocean All rights reserve