ABOUT US
SPEAKERS
COURSE
PRICING
NEWS
CONTACT US
Digital Leadership Experience

เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้นำองค์กรในระดับแนวหน้า

Digital Trend and Tools Update

อัพเดตเทรนด์และเครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ

Global Tech Company Visit

เยี่ยมชมการจัดการของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกและย่านนวัตกรรมชั้นนำของเอเชีย

Transformation Capstone Project

เรียนรู้การวางแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่นใน Workshop

ธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญกับการช่วยผู้ประกอบการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ธนาคารฯ จึงได้คัดสรร ความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคในการทำ Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางกลยุทธ์ การทำการตลาด การปรับโครงสร้างองค์กร การสร้างความเปลี่ยนแปลง และการจัดการองค์กรยุคใหม่ เป็นต้น

โดยผู้อบรมจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารระดับประเทศ และนําความรู้ต่างๆมาปรับใช้จริงผ่านการทํา Workshop ร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่น รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําและย่านนวัตกรรมเพื่อศึกษาดูงานและนําแนวคิดกลับมาปรับใช้กับองค์กร

ร่วมเป็นสมาชิก BBO รุ่น 2 กับเพื่อนผู้นำอีก 40 ราย

สมัคร BBO รุ่น 2

Management Insight

เรียนรู้กลยุทธ์การจัดการและเครื่องมือการบริหารงาน จากผู้บริหารและวิทยากรชั้นนำกว่า 20 ราย

Learn From Experience

ศึกษาเคล็ดลับและเรียนรู้จากประสบการณ์

การขยายองค์กรของผู้บริหารชั้นนำ รวมทั้งแชร์ประสบการณ์และแนวคิดกับเพื่อนร่วมงาน

Network

โอกาสทำความรู้จัก นักธุรกิจชั้นนำ และ

ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพผ่านกิจกรรมทั้งในและ

นอกคลาสเรียนจำนวนมาก

SPEAKERS

ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำกว่า 20 ราย

1/1
COURSE

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน

Leadership

in Digital Era

เทคนิคและประสบการณ์การเป็นผู้นำในการขยายองค์กรในแต่ละขั้นในยุคดิจิทัล

Digital Human Resource Transformation

บริหารทั้งองค์กรอย่างไรให้ทั้งองค์กรและพนักงานสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ

Transformation Design & Mapping

วางแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้า ตรงกับเป้าหมาย และปฏิบัติได้จริง

AI & Data Analytics

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้สามารถเห็นสถานะของธุรกิจ และ ธุรกิจสามารถใช้ AI มาช่วยสร้างความได้เปรียบได้อย่างไร

Design

Thinking

ออกแบบสินค้าและบริการอย่างไรให้ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในและนอกองค์กร

Story Telling & Innovative Branding

เล่าเรื่องอย่างไรให้โดนใจลูกค้าและเพิ่มมูลค่าแบรนด์

Performance Marketing Strategy & Execution

วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่างไรให้วัดผลได้

Social Media Strategy & Short Content Management

วางกลยุทธ์ Social Media อย่างไรให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

สมัคร BBO รุ่น 2

เจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ผู้บริหารที่ต้องการเตรียมพร้อมองค์กร สู่อนาคต

ผู้นำที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ตารางเรียน รุ่นที่ 2

วัน/เวลาเรียน

ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-18.30 น.

จำนวนครั้ง

13 ครั้ง

สถานที่

โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok

ตารางกิจกรรม
คอร์สเรียน 18,25 สิงหาคม 1, 15-29 กันยายน 6, 20 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน

วันเข้าอบรม

8 - 9 กันยายน

เยี่ยมชมย่านนวัตกรรม EECI

16-19 พฤศจิกายน

ดูงานเทคฯ Hongkong - Shenzhen

1 ธันวาคม

นำเสนอโครงการ และ Executive Dinner

กิจกรรม

Learning Session with Business Leader & Digital Guru

เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารและกูรูดิจิทัลระดับประเทศ

Capstone Project

ประยุกต์ใช้ความรู้ทำโครงการร่วมกับ

เพื่อนนักธุรกิจร่วมรุ่น

Field Trip To Tech Company

& Regional Innovation Hub

ดูการทำงานของบริษัทเทคฯชั้นนำและ

ศูนย์นวัตกรรมล้ำสมัย

Dinner With BBL Executive

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ

PRICING

ร่วมเป็นสมาชิก BBO รุ่น 2

กับเพื่อนผู้นำอีก 40 ราย

PRICING

ราคาพิเศษ 108,000฿

จากปกติ 140,000฿

หากสมัครก่อน 12 มิ.ย.

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายดูงานต่างประเทศ / สิทธิ์ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)
NEWS

ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับคอร์สเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกุลเชษฐ์ เสงี่ยมพงษ์
โทร: 081-994-9000
คุณภัทรฤทัย ธนมนขจรภัทร
โทร: 089-365-5962
ปิตินันท์ ปัญญาศรีวินิจ
โทร: 083-719-4157
contact@bigblueocean.co
สมัคร BBO รุ่น 2
2022. Bigblueocean All rights reserve