ABOUT US
SPEAKERS
COURSE
PRICING
NEWS
CONTACT US
ALUMNI
Digital Leadership Experience

เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้นำองค์กร

Digital Tools

อัพเดตเทรนด์เครื่องมือล่าสุดในการปรับและบริหารองค์กร

Tech Company Visit

เยี่ยมชมสำนักงาน ศึกษา

การจัดการของบริษัทเทคโนโลยี

และย่านนวัตกรรมชั้นนำ

Capstone Project

เรียนรู้ผ่านการทำโครงการกับเพื่อนร่วมรุ่นใน Workshop

ธนาคารกรุงเทพฯ ให้ความสำคัญ
กับการช่วยผู้ประกอบการปรับตัว
เข้าสู่ยุคดิจิทัล

ธนาคารฯ จึงได้คัดสรร ความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคในการทำ Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางกลยุทธ์ การทำการตลาด การปรับโครงสร้างองค์กร การสร้างความเปลี่ยนแปลง และการจัดการองค์กรยุคใหม่ เป็นต้น

โดยผู้อบรมจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้บริหารระดับประเทศ
และนำความรู้ต่างๆมาปรับใช้จริงผ่านการทำ Workshop ร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่น
รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีขั้นนำ และย่านนวัตกรรมเพื่อศึกษาดูงาน
และนำแนวคิดกลับมาปรับใช้กับองค์กร

สมัครมาเป็น BBO รุ่นที่1

และมาเป็นรุ่นพี่รุ่นแรกของโครงการ

Management Insight

เรียนรู้กลยุทธ์การจัดการและเครื่องมือการบริหารงาน จากผู้บริหาร

และวิทยากรชั้นนำกว่า 20 ราย

Learn From Experience

ศึกษาเคล็ดลับและเรียนรู้จากประสบการณ์การขยายองค์กร

ของผู้บริหารชั้นนำ รวมทั้งแชร์ประสบการณ์และแนวคิดกับเพื่อนร่วมรุ่น

Network

โอกาสทำความรู้จัก นักธุรกิจชั้นนำ และผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ

ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกคลาสเรียนจำนวนมาก

SPEAKERS

ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำกว่า 20 ราย

1/1
COURSE

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน

Leadership

in Digital Era

ผู้นำแบบไหน? ที่จะพาองค์กร

ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลได้สำเร็จ

Innovative Organization Designs & Innovative Culture

ออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างไร? ให้สอดรับกับการทำธุรกิจด้านดิจิทัล

Transformation Outlook

& Strategy Execution

เตรียมพร้อมอะไรและวางกลยุทธ์อย่างไร? เพื่อ Transform องค์กร

Digital Workforce Management

บริหารองค์กรอย่างไร? ให้ทั้งองค์กร และพนักงานสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ

Design

Thinking

Design Thinking จะช่วยต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร?

Storytelling &

Innovative Branding

เล่าเรื่องอย่างไร? ให้โดนใจลูกค้า และเพิ่มมูลค่าแบรนด์

Digital

Marketing

วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่างไร? ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการ

Social Media

Strategy

วางกลยุทธ์ Social Media อย่างไร? ให้เหมาะกับกลุ่ม

เป้าหมาย

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาองค์กร

สู่ยุคดิจิทัล

ผู้บริหารที่ต้องการเตรียมพร้อมองค์กร

สู่อนาคต

ผู้นำที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ตารางเรียน รุ่นที่ 1

วัน/เวลาเรียน

ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

จำนวนครั้ง

12 ครั้ง

สถานที่

The Campus Room

โรงแรม Grand Hyatt Erawan

ตารางกิจกรรม
10 กันยายน - 22 ตุลาคม 5, 12, 26 พฤศจิกายน

วันเข้าอบรม

28 ตุลาคม

เยี่ยมชมบริษัทด้านเทคโนโลยี

18-19 พฤศจิกายน

เยี่ยมชมย่านนวัตกรรม EECI

17 ธันวาคม

นำเสนอโครงการ และ Executive Dinner

กิจกรรม

Learning Session with Business Leader

& Digital Guru

เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารและกูรูดิจิทัลระดับประเทศ

Capstone Project

ประยุกต์ใช้ความรู้ทำโครงการร่วมกับเพื่อนนักธุรกิจร่วมรุ่น

Field Trip To Tech Company

& Regional Innovation Hub

ดูการทำงานของบริษัทเทคฯชั้นนำและศูนย์นวัตกรรมล้ำสมัย

Dinner With BBL Executive

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ

PRICING

สมัครเรียน BBO รุ่น 1

กับผู้นำ 30 ราย

PRICING

120,000 ฿

NEWS

ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับคอร์สเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกุลเชษฐ์ เสงี่ยมพงษ์
โทร: 081-994-9000
คุณปิตินันท์ ปัญญาศรีวินิจ
โทร: 083-719-4157
คุณภัทรฤทัย ธนมนขจรภัทร
โทร: 094-632-4263
contact@bigblueocean.co
2022. Bigblueocean All rights reserve