คอร์สของฉัน
รายละเอียดโครงการ

หลักสูตรอบรม The Big Blue Ocean รุ่นที่ 1

หลักสูตร Digital Transformation 12 สัปดาห์ ที่จะเตรียมพร้อมผู้นำสู่ยุคดิจิทัล ผ่านการเรียนรู้ แนวคิด กลยุทธ์ และประสบการณ์ ตรงจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ
หัวข้อ
All
ไม่พบข้อมูล
กรุณาตรวจสอบคำค้นหาและค้นหาใหม่อีกครั้ง